.:.:.: CENACLUL SEFEU :.:.:. 0.0.Intemeierea .0.0.

Rule30_cyclic

Graficul de activităţi creative în cadrul cenaclului sefeu pe primul trimestru din 2011 (clar ascendent dacă îl citim de la dreapta la stânga, desigur)

În rândurile care urmeaza vom face o scurtă prezentare istorică, urmată de reproducerea digitală a actului întemeietor care este aşezat cu întâietate supremă la baza organizaţiei autocefale de underground la  mâna a doua, supranumită  în unele grupuri partizane: Cenaclul Sefeu , dar cu titlul oficial de: {}{}{}“Conturul Heteromental de Profesionişti, Semi-Profesionişti şi Amatori Informaţi de Comics Băgător{}{}{} ( CHP-SPA-ICB).

Actul întemeietor, mărturia vie a  efervescenţei subterane din mediul muncitoresc, destul de des trecut cu vederea, al benzilor desenate, a păstrat nemijlocit,  consemnate în scris cu litere de aur cosmic, idealurile cele mai înalte ale susţinătorilor afiliaţi modelului de viaţă în serie bio-etică, bionică şi chiar bio-cubică.

Ciorna acestuia, formulată  în urmă cu 25 de ani într-o formă schematică, distribuită exclusiv în interiorul câtorva reţele locale de kiosk-uri, atent alese după judicioase criterii de geografie urbană şi disponibilitate politico-religioasă  a unei majorităţi fixate a rezidenţilor de pe o rază de 3.5 km,  a circulat oarecum haotic în subteranul  privat, fără să se impuna ca un merituos regulament organic( atât de necesar atunci cât şi acum), printr- un model de implementare creativă dar fidelă  indicativelor prezentate în această vastă cartă, cu o clarviziune transceauşistă, deseori transgresivă şi nu de puţine ori transpermeantă. Puţina cunoaştere, slaba sau inexistenta determinare a maselor de artişti( de altfel bine dispuşi sau chiar bine intenţionaţi), şi ineficienta implementare în practia culturală a viguroaselor şi cu adevărat creatoarelor direcţii de dezvoltare  pentru câmpul româno-carpatic de bandă desenată,  au condus cu siguranţă la situaţia actuală, de o precaritate strigătoare la cer a mediului nostru de creaţie, rezultat al multiplelor alunecări de teren mental în substructura versantului despădurit şi incoerent  al comicsurilor noastre naţionale.

Singura Putere  Izbăvitoare Pentru Societatea De Cosplay Spiritual Românească este

Banda Desenată Desenată Pe Bandă Magnetică.

::.:.::A  U  T  O  R  E  P  R  O  D  U  C  E  R  E  A::.:.::

2

2

  1

1

 

În urma unei atente cercetari şi a dezinteresatei analize ştiinţifice asupra informaţiilor relevante procurate din rămăşiţele preţioase ale preaimportantului nostru document, vom trage împreună – în cadrul profesionist al comitetului sefeologic – concluziile de bază în vederea stabilirii unei poziţii teoretice de plecare  pe drumul aventurii fascinante de stabilizare a poziţiei culturale pe care comicsul românesc trebuie şi merită să o ocupe –  printre cele mai importante mijloace ideologice de educare a populaţiei româneşti, pe linia idealurilor curate şi nobile ale mişcării pentru comicsuri BIO – S E F E U.

IMGA0087

1 comment

    • carmen on 06/07/2011 at 20:19

    inima-mi tresalta la cititul declaratie intemeierii mult asteptatului cenaclu. ce pot sa spun, imi cresc circumvoluntiunile interioare, iar cele exterioare sucombeaza de extaz in fata unei initiative atat de spumoase.

    banerul e crema cu alune ! BIO

    tot respectul,
    stimabililor

Comments have been disabled.